نمایش # 
عنوان
خطبه های بیست و هفتم فروردین ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر + تصویر
گزیده خطبه 20فروردین ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
گزیده خطبه 13فروردین ماه 95 عالیشهر توسط حجت الاسلام میرزایی امام جمعه موقت شهر
گزیده خطبه 6 فروردین ماه 95 عالیشهر توسط حجت الاسلام بحرانی راد امام جمعه موقت شهر
گزیده خطبه 28اسفند ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
گزیده خطبه 14اسفند ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
گزیده خطبه 7 اسفند ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام بحرانی راد امام جمعه موقت شهر
گزیده خطبه 30بهمن ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
گزیده خطبه 23 بهمن ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
گزیده خطبه 16 بهمن ماه عالیشهر توسط حجت السلام میرزایی امام جمعه موقت شهر
گزیده خطبه 9 بهمن ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
گزیده خطبه 2 بهمن عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
گزیده خطبه 25دی ماه توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم عالیشهر
گزیده خطبه 18 دی ماه توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم عالیشهر
گزیده خطبه 11 دی ماه توسط حجت الاسلام میرزایی امام جمعه موقت عالیشهر
گزیده خطبه 4 دی ماه توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم عالیشهر
گزیده خطبه 27 آذر توسط حجت الاسلام میرزایی امام جمعه موقت عالیشهر
گزیده خطبه های 20 آذر ماه توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم عالیشهر /تصویر
گزیده خطبه 13 آذر ماه توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم عالیشهر
گزیده خطبه های 6 آذر ماه توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم عالیشهر
گزیده خطبه های 29 آبان ماه توسط حجت الاسلام میرزایی امام جمعه موقت عالیشهر
خطبه های 22 آبان ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام بحرانی راد امام جمعه موقت عالیشهر / تصویر
خطیه های 15 آبان ماه عالیشهر توسط حجت الاسلام هاشمی امام جمعه محترم شهر
خطبه های نماز جمعه 8 آبان ماه عالیشهر / تصویر
گزیده خطبه 1آبان ماه 94شهر عالیشهر توسط امام جمعه محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید غلامرضا هاشمی/تصویر
گزیده خطبه 24 مهر ماه94 توسط امام جمعه محترم عالیشهر حجت الاسلام و المسلمین هاشمی
گزیده خطبه های هفدهم مهر ماه عالیشهر
گزیده خطبه های 10 مهر ماه عالیشهر

وب سایت مراجع

دوستان